Når forandringens vinde blæser, er der nogle der bygger læhegn, mens andre bygger vindmøller.


Gammelt kinesisk ordsprog
Disse forretningsbetingelser gælder – medmindre andet er skriftligt aftalt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Martabolette Stecher Inst., CVR-nr. 26101263, c/o Fiola Martabolette Natasha Stecher, Hjelmagervænget 29, Løgten, 8541 Skødstrup, www.stecherinsti.com, mb@stecherinsti.com, Danske Bank reg.nr. 4681 kontonr. 4710772088, BDO Scan Revision Statsautoriserede Revisorer.

Alle kontrakter indgås på dansk og er undergivet dansk lovgivning. Alle priser på websitet er vist i danske kr. og inkl. moms. Priserne er kun gældende inden for Danmarks grænser inkl. Færøerne og Grønland. Der tages forbehold for: Force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer, pris og tastefejl.
Bestilling
Bestillingsafgivelse på stecherinsti.com er uden forbindtlighed, og aftalen om køb af varer og ydelser er først indgået, når ordrebekræftelsen er fremsendt. For at handle på stecherinsti.com skal du være fyldt 18 år. Børn og unge under 18 år skal derfor have en myndig person til at foretage købet. Efter du har gennemført købsforløbet, sender systemet dig en kvittering på den email, du har opgivet. Når vi har behandlet din ordre, modtager du en endelig ordrebekræftelse. Bemærk at der kan gå op til 6 hverdage inden du modtager bekræftelsen. Du er ansvarlig for, at de kundeoplysninger, du indtaster som led i et køb, er korrekte, idet vi ikke efterfølgende validerer eller kontrollere disse oplysninger.

Sådan bestiller du
Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ”indkøbskurven”. Du kan altid rette i indholdet af indkøbskurven, så længe handlen ikke er gennemført, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne. Fragtomkostninger er allerede synlig i indkøbskurven, så du hele tiden kan se den reelle pris for din ordre. Når du er klar til at bestille, klikker du på ”gå til kassen”, hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr. samt (for offentlige institutioner) EAN. Nr. og vælger betalingsform. Læs og bekræft handelsbetingelser ved at afkrydse i feltet ”jeg bekræfter handelsbetingelser”. Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen ”Fortsæt betaling”. Herefter skal du indtaste relevante kortoplysninger og klikke ”betal”.

Betaling
Betaling af varer købt på stecherinsti.com kan for private og virksomheder kun ske ved online brug af Dankort, VISA/Dankort og Mobilepay. Vi opkræver ikke gebyr ved brug af betalingskort. Offentlige institutioner modtager EAN-faktura husk derfor at påføre dette i betalingsprocessen.

Levering
Den normale leveringstid på bestilte fysiske varer er 1-2 hverdage efter, du har modtaget endelig ordrebekræftelse. Bemærke der kan gå op til 6 hverdage inden du modtager ordrebekræftelsen. I forbindelse med højtider og ferier, må der påregnes lidt længere leveringstider. Levering sker via Post Danmark. Martabolette Stecher kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos fragtføreren, vejrforhold, mangelfuld levering fra tredjemand og andre udefrakommende påvirkninger. Martabolette Stecher leverer kun inden for Danmarks grænser – ekskl. Færøerne og Grønland.

Fortrydelsesret
Når du handler på nettet hos stecherinsti.com har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os. Fortrydelsesretten gælder fra den dato varen modtages. Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes beskaffenhed. Fortrydelsesretten gælder ikke når:
  • Varen er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, eller har fået et personligt præg.
  • Varen er brugt, beskadiget eller på anden måde værdiforringet.
  • Varen ved leveringen er blevet blandet uløseligt sammen med andre varer.
Ved fortrydelse af køb kan du enten nægte at modtage varen eller returnere den til nedenstående adresse. Ønsker du at fortryde, skal du sende en mail til mb@stecherinsti.com senest 14 dage efter modtagelsen.

Returnering
Hvis du fortryder købet, skal varerne sendes til: Martabolette Stecher Inst., Hjelmagervænget 29, Løgten, 8541 Skødstrup. Det er vigtigt, vi modtager varen i samme stand og mængde og forsvarlig emballeret. Du har selv ansvaret for varens stand, indtil den er leveret hos os. Er varen på nogen måde værdiforringet fratrækkes et beløb svarende til forringelsen. Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder. Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. Du bedes vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb.

Tilbagebetaling
Når vi har modtaget varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet. Beløbet bliver altid overført til samme betalingskort, som du betalte købet med eller en kreditnota bliver udstedt til EANnummeret (for offentlige institutioner).

Fortrydelsesret – ydelser
Ved køb af ydelser gælder normal fortrydelsesret ikke. Fortryder du købet af et ikke fysisk produkt (kursus, foredrag eller lign.) gælder flg regler for fortrydelse. Du kan fortryde et køb indtil 14 dage før afholdelse af den købte ydelse. (standard ydelse) Køber du en ydelse (kursus, foredrag eller lign.) der kræver stor forberedelse og individuel tilpasning skal fortrydelsen ske senest 2 dage efter modtagelse af ordrebekræftelse. Bemærk at Stecherinsti.com indtil 14 dage før afholdelse af kursus, foredrag eller lign. kan annullere ordren såfremt begivenheden ikke er fuldtegnet.

Reklamation
Stecherinsti.com yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Har du en reklamation bedes du kontakte os via mail til webshop@metteullersted.dk Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser. Såfremt vi skal have varen til besigtigelse eller reparation sendes den til: Martabolette Stecher Inst., Hjelmagervænget 29, Løgten, 8541 Skødstrup. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine fragtomkostninger til at sende varen retur til os. Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track and trace nummer. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.
Afvikling, ændring og aflysning
Martabolette Stecher Inst. Har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner. Ved 1:1 sessioner bliver der fastlagt et nyt tidspunkt efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Martabolette Stecher Inst. har ret til at aflyse købte ydelser mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r). Martabolette Stecher Inst. kan selv vælge, men er ikke forpligtet til at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r) med nye efter nærmere aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på de aftalte/meddelte tidspunkter – herunder for at du har det nødvendige udstyr til at koble dig på online. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt til ovennævnte e-mail adresse.

Hvis det vurderes nødvendigt at flytte lokation for afholdelse af seminar, arrangement eller retreat af praktiske hensyn, forbeholder Martabolette Stecher sig retten til at gøre dette. I tilfælde af flytning af lokation skal deltagerne have besked hurtigst muligt og senest 1 uge inden arrangementet. Martabolette Stecher vil bestræbe sig på at finde en alternativ lokation inden for den kortest mulige radius fora den oprindeligt annoncerede lokation.

Betaling og betalingsbetingelser
Foredrag, online-forløb, kurser, workshops, konferencer o.l. skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse. Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse eller ophævelse af aftalen. Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler. For offentlige institutioner gælder 30 dage netto og ved 1:1 sessions gælder der 8 dage netto. Ved betaling efter forfald beregnes rente af fakturabeløbet med 1/6 af den til enhver tid gældende diskonto per påbegyndt måned, dog med min. 1,75% per påbegyndt måned gældende fra forfaldsdato.

Ansvarsbegrænsning
Ethvert erstatningsansvar, som Martabolette Stecher Inst. og/eller Martabolette Stecher måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Martabolette Stecher Inst. og/eller Martabolette Stecher skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skabe og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Martabolette Stecher Inst. og/eller Martabolette Stechers erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50% af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Rettigheder
Martabolette Stecher Inst. har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale, trykte eller fysiske. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Hvis en virksomhed eller offentlig institution har købt brugsretten til fx en workshop eller et kursus, er denne brugsret personlig. Der må ikke ændres eller rettes i materialet. Såfremt et koncept, kursus eller lign. indebærer andre produkter som fx køb af postkort, benspændskort eller lign., er det en betingelse, at den pågældende kunde løbende sikrer sig, at det er materialerne fra Martabolette Stecher Inst., som anvendes ved afviklingen af kurset eller workshoppen.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Martabolette Stecher Inst.´s virksomhed. Martabolette Stecher Inst. og Martabolette Stechers navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Martabolette Stecher Inst. eller Martabolette Stechers navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Martabolette Stecher Inst. berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

Martabolette Stecher Inst. er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Datapolitik
Martabolette Stecher Inst. indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrev o.l. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dine oplysninger vil blive slettet, når det køb/den levering, de er blevet indsamlet til, endeligt afsluttes. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, Martabolette Stecher Inst. har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på vores e-mail adresse.