Sandbox-Krifa er et seks ugers online kursus for jobsøgende medlemmer i KRIFA.


Kurset er for dig der brænder for at finde ud af, hvad du skal gå efter - og hvordan du kommer i spil til et job, der er både relevant og interessant for dig.

I samarbejde med Martabolette Stecher Inst. tilbyder KRIFA dig et unikt kursusforløb med fokus på, hvordan du bedst bruger dine kompetencer, din erfaring, din uddannelse og personlighed til at finde et interessant jobmatch.
Forløbet er for dig, der …
 • Brænder for at finde ud af, hvordan du bruger din viden, erfaring, uddannelse, personlighed og kompetencer i et job.
 • Har brug for en afklaring af, hvad der er vigtigt for dig i dit arbejdsliv.
 • Ønsker at blive mere klar på, hvem du er, hvad du kan og vil – og hvordan du kan bruge din erfaring i et interessant job.
 • Gerne vil gøre noget aktivt for, at du allerede nu får et overblik hvad, hvad du selv kan gøre, for at bringe dig selv i spil på arbejdsmarkedet.
 • Ønsker at blive afklaret med, hvad du skal gå efter jobmæssigt.
 • Gerne vil omsætte dine erfaringer til konkrete handlinger, der skaber værdi i en virksomhed eller organisation.

På seks ugers Sandbox-Krifa arbejder du med, hvem du er, hvad du kan og vil – og hvordan du gennem små handlinger, bliver klogere på, hvad der skal til for, at du kommer i spil til noget, du drømmer om og brænder for.


Du kan ikke tænke dig til forandringer i dit liv. Du kan – ved at undersøge hvem du er og gerne vil være - forholde dig til, hvad du så kan gøre.

Det er handlingen, der rummer forvandlingen, fordi det er her, vi får en fornemmelse for, hvordan vi virker – og hvad der virker. Men vi kan ikke handle på noget med kvalitet og kraft, hvis ikke vi har energi på det. Derfor er det essentielt at finde ind til, hvad det du har energi på, fordi det også er her, hvor din handlekraft er størst og dermed også størst chance for at lykkes.

På SANDBOX-KRIFA kommer du igennem 3 moduler, der har en sammenhæng i forhold til, at du bliver afklaret med dine præferencer, drivkraft, kompetencer og dit jobfokus - og hvordan du med denne viden kan bringe dig selv i spil til et job, der er interessant.

Dette får du ved at deltage på forløbet:
 • Du får links og adgang til 3 moduler med konkrete opgaver.
 • Du får adgang til en lukket facebook-gruppe med ligesindede, hvor du uploader svar på opgaver, som vi arbejder med i to workshops og ved en personlig coaching. Jeg giver feedback for at kvalificere din proces. Det styrker dine muligheder og din handlekraft.
 • Du arbejder på de to workshops med dine medkursister i et kollektivt fortroligt læringsrum.
 • Du modtager min vejledning, rådgivning og sparring undervejs i de to workshops og ved den personlige coaching.
 • Du har mulighed for at få sparring undervejs på konkrete spørgsmål, som du skriver på den lukkede facebook-gruppe.
 • Du modtager gratis min e-bog ”Bare gør det!”.
 • Du får en frivillig makker, du kan sparre med undervejs i forløbet, som du kan bruge mere direkte og personligt.
 • Du modtager en personprofil, der giver dig viden om dine præferencer og det, der driver dig. Profilen er fra E-stimate.dk. Du får en tolkning af profilen på den første workshop.
 • Du får adgang til eksempler på cv, ansøgninger, videoer og materialer, der kan styrke dig i din jobsøgningsproces.
 • Du bliver tilbudt en halv times coaching med mig online via zoom på et tidspunkt, der passer dig i uge 24 (hold 1) og uge 37 (hold 2).
Sådan foregår det


Hvordan foregår det
Fredag den 20. maj kl. 10 - 11 (hold 1) og tirsdag den 16. august kl. 10 - 11 (hold 2) har du mulighed for at komme til introduktion til Sandbox-Krifa online via zoom, hvor jeg vil præsentere dig for, hvordan forløbet foregår - og hvad du kan få ud af at deltage. Du tilmelder dig forløbet ved at sende en mail til Karin Engelbrecht Troelsen på: kae@krifa.dk. Sidste frist for tilmelding til hold 1 er torsdag den 19. maj kl. 12.00 og til hold 2 mandag den 15. august kl. 12.00. Herefter modtager du et velkomstbrev via mail, der orienterer om forløbet samt et link til at udfylde personprofil fra Estimate samt e-bogen "Bare gør det! I velkomstbrevet fremgår der øvelser, du skal forberede til, at vi mødes online via zoom på den første workshop onsdag den 25. maj kl. 10 - 14 (hold 1) og tirsdag den 23. august kl. 10 - 14 (hold 2). Du bliver også inviteret til at deltage i en lukket facebook-gruppe med navnet: Sandbox-KRIFA #2 og #3. Her modtager du en sms til at deltage i gruppen.
Vi mødes til den første workshop online via zoom onsdag den 25. maj kl. 10 - 14 (hold 1) og onsdag den 23. august kl. 10 - 14 (hold 2). Temaet for denne workshop er: Hvem er du, og hvad kan du? På denne workshop arbejder vi med viden om og afklaring af dine præferencer og kompetencer.

Den anden workshop afholdes online via zoom onsdag den 1. juni kl. 10 - 14 (hold 1) og onsdag den 31. august kl. 10 - 14 (hold 2). Temaet for denne workshop er: Hvad vil du, og hvordan gør du det? På denne workshop arbejder vi med viden om og afklaring af dine karrieremæssige muligheder, din retning og hvordan du styrker din handlekraft.
Hvad kræver det af dig?
Du skal afsætte ca. 2 timer hver uge til at arbejde med materialet mellem hver workshop. Jo mere tid du bruger, jo større vil dit udbytte alt andet lige være. Alt materiale og videoer kan du se og arbejde med, når det passer dig, uanset hvor du er. Det kræver kun en Internetforbindelse og facebook-profil.
Hvornår begynder det?
Er du interesseret i at høre mere, afholder vi fælles online introduktionsmøde mandag den 16. maj kl. 10 - 11.

Næste forløb med hold 1 begynder d. 20. maj (kursusperiode 20.05 - 24.06) og med hold 2 d. 16. august (kursusperiode 15.08 - 25.09). Vi afholder introduktion til Sandbox-KRIFA hold 1 fredag den 20. maj kl. 10 - 11 og for hold 2 tirsdag den 16. august kl. 10 - 11 online via zoom.
 • slide

Modul 1


Hvem er du - og hvad kan du?
På den første workshop arbejder du med det, der styrer dine handlinger og adfærd. Det er essentielt at have en bevidsthed om dine værdier – og finde frem til, hvad der er afgørende for dig i dit liv. For det, der er vigtigt for os, er også der, hvor vi har vores energi. Og det vi har energi på, afspejler der, hvor vores handlekraft og evne til at gå ud i verden er størst. Det er her, du finder ud af, hvad der er dine præferencer for at handle – og hvordan du bedst går ud i verden og bringer dig selv i spil. Det gør vi via en personprofil fra E-stimate Interpersonel, som du får et link til at udfylde. Du modtager rapporten på workshoppen.

Vi arbejder også med at finde ind til kernen af det, du er rigtig god til. Det, vi naturligt er gode til er oftest også her, at vores kilde til at kunne realisere vores potentiale ligger. Du finder også ud af, hvordan du bringer dine personlige kompetencer i spil i et fagligt felt. For uanset om vi har samme baggrund, uddannelse, erfaring, osv., så er det, der adskiller os, den tilgang og måde vi gør tingene på. Når du kender din tilgang, vil du også kunne udvikle og skabe noget, der er ganske unikt.

Vi arbejder med spørgsmål som:
 • Hvad driver dig?
 • Hvad er dine grundlæggende værdier?
 • Hvad er vigtigt for dig i dit liv?
 • Hvad er du rigtig god til?
 • Hvad er dine talenter?
 • slide

Modul 2


Hvad vil du og hvad gør du?
På anden workshop arbejder vi med at finde retningen i dit arbejdsliv med afsæt i, hvad du vil og hvad du gør. Retningen er der, hvor du skal undersøge dine muligheder og kvalificere disse med henblik på at kunne vælge og undersøge hvilke, du skal fokusere på og sætte handling bag. Vores retning i livet afspejler vores visioner – altså det, vi virkelig drømmer om og brænder for. Når vi går efter vores drømme, vil energien og lysten til at kunne handle på dem også være langt større.

Du begynder på workshop 2 at kunne få øje på dine næste bedste skridt – og afprøver i større stil, hvordan du kan handle på dine egne muligheder. Du kortlægger vejen og finder ud af, hvilken retning du skal gå – og hvad det er, der åbner dine døre. Der er fokus på drivkraften i handlingen med afsæt i den energi, som giver dig mod og lyst til også at sætte handling bag dine drømme. Du arbejder med konkrete materialer med inspiration fra det arbejde, du allerede har gjort, ligesom du præsenteres for eksempler, idéer og forslag til, hvordan du også kan gøre og tænke. Her vil du modtage oplæg og inspiration om cv, ansøgninger, mailtekst, osv. i forhold til at kunne komme til en jobsamtale og bringe dig selv i spil.

Vi arbejder med spørgsmål som:
 • Hvad brænder du for?
 • Hvad vil du satse på?
 • Hvad er det mindste, du kan gøre?
 • Hvad er det vigtigste, du kan gøre?
 • slide

Personlig coaching online via zoom


Du får en personlig coaching på en time i perioden den 13.-15. december i tidsrummet kl. 9.00 - 16.00 online via zoom. I den personlige coaching samler vi alt det, du har arbejdet med indtil nu med det formål, at du får et overblik over, hvordan du igangsætter og målretter dine handlinger for at komme i spil til et interessant job. Vi arbejder konkret med at kvalificere dit ansøgningsmateriale, ligesom vi taler om, hvordan du bedst muligt handler på dine muligheder. Du vælger selv, hvilken dag og hvilket tidspunkt, der passer bedst for dig.

Vi arbejder med spørgsmål som:
 • Hvad er status lige nu?
 • Hvor vil du gerne hen?
 • Hvad har du allermest brug for lige nu?
 • Hvem kan hjælpe dig?
 • Hvad vil du gøre?
 • Hvornår vil du gøre det?