At turde er at miste fodfæstet for en stund. Ikke at turde er at miste det for bestandigt.


Søren Kierkegaard

Vi bliver inspirerede, når vi oplever, at nogen puffer til os - og holder et spejl oppe for os, så vi kan få øje på os selv, og den måde vi tænker og handler på.


Det skærper vores bevidsthed - og giver energi til at forholde os til os selv på nye måder. Det vil jeg gerne gøre for din organisation!
Jeg holder foredrag og seminarer om
  • Coaching og iværksætteri
  • Entreprenørskab & foretagsomhed
  • Kreativitet og kreative processer
  • Nye metoder i undervisning og uddannelse
  • Brænd igennem
  • Bare gør det!
  • Kommunikation og kreativitet
SKAB EN RAMME AT SPILLE IND I
Mange undervisere har et udpræget fokus på deres faglighed. De brænder for deres fag, og vil gerne give denne viden videre. Det interessante er så, hvordan de didaktisk griber denne opgave an, og hvilket pædagogisk blik de ligger ind i tilrettelæggelsen af deres undervisning. Det er min tese, at underviserrollen i disse år kommer til at undergå et skifte fra et fokus på at formidle viden videre til i langt højere grad at involvere studerende i en aktiv rolle i undervisningen. Rollen går fra at være formidler til at blive facilitator, og undervisningen bliver en co-creating proces, hvor de studerende er nødt til at forholde sig til det faglige ud fra deres personlige og faglige ståsted for at kunne omsætte denne viden.
Dette skifte indebærer også, at rammen får en højere prioritet som en del af det didaktiske værktøj. Når de studerende bliver medspillere, skal de engagere sig aktivt i forhold til noget. Der vil ikke være noget, der på forhånd er givet – men mere noget, som de studerende skal spille op imod. Hvis indholdet i rammen var givet, minder det mere om den mere tankpasserpædagogik, hvor det handler om at fylde viden på de studerende. Derfor skal vi som undervisere i fremtiden have fokus på, hvordan vi kan frisætte de studerende og få dem til at spille ind i en ramme, der ikke er givet på forhånd – men som netop får dem til at spille ind. Denne aktive deltagelse i undervisningen bliver værdifuld for såvel den studerende som for underviseren, men det kræver et procesmæssigt grebsskifte, fordi det forudsætter nye måder at agere på i det pædagogiske undervisningsrum.

Det handler om kultur


I mit arbejde tror jeg på, at den stemning eller det miljø, der bliver skabt omkring fx et foredrag eller et seminar, har afgørende betydning for, hvad der kommer til at ske. Derfor vil jeg gerne overraske, udfordre og inspirere - men vigtigst af alt er, at jeg gerne vil få mennesker til at handle på nye måder. Dette element forsøger jeg altid at bringe med i mine foredrag og seminarer.