Når jeg arbejder enten i projekter eller individuelt, er det helt centralt for mig, at det – jeg bidrager med – skaber både konkrete resultater men også etablerer et udgangspunkt for, at min kunde eller kandidat selv styrker evnen til refleksion. Derfor er det netop et samarbejde, hvor jeg ikke kommer med svarene, men stiller spørgsmålene der generer ny viden og værktøjer til, hvordan organisationen og den enkelte kommer videre.

Udgivelser om entreprenørskab


Jeg har medvirket i eller selv skrevet om entreprenørskab bl.a. på Aarhus Universitet i bogen ”Fra viden til værdi” om det store entreprenørskabsprojekt under CEI, AU (English edition), samt i bogen ”Skabelsen af et studentervæksthus”.

Derudover har jeg skrevet bogen ”Entreprenørskab i VIA: Når viden skaber handling” for VIA University College og kortlagt, hvordan de har forankret entreprenørskab på uddannelserne, i det faglige miljø, i forhold til forskning og i deres studentervæksthuse.

Jeg har også skrevet en pixi-udgave om entreprenørskab i VIA på engelsk.
 • Jeg deltog i Sandbox, fordi jeg gerne ville kende mig selv bedre i forhold til karriere og job og blive bevidst, hvad jeg kommer med på en arbejdsplads. Jeg har haft en tvivl på, om det job jeg passer ind i, findes derude - og om jeg kan finde en arbejdsplads, hvor jeg passer ind. Forløbet har fjernet den tvivl og givet mig en selvtillid i forhold til, at jeg nok skal finde et sted, hvor jeg passer ind og kan skabe værdi. Det har givet mig en konkret plan og idé om, hvad jeg skal gøre, mens jeg går arbejdsløs. Det er faktisk også dette, jeg tager med fra Sandbox og som er mit største udbytte - det er overordnet den viden, jeg har fået om mig selv, hvor jeg finder min egen succes og hvad jeg sætter pris på.

  ALEXANDRA JANUM Studerede Informationsvidenskab på Aarhus Universitet
 • Jeg valgte at deltage i Sandbox for at få en indsigt i og blive mere bevidst om, hvad jeg kan, og hvad jeg gerne vil - både jobmæssigt men også privat. Som studerende og snart nyuddannet var jeg meget i tvivl om, hvad jeg egentlig kunne, og hvor mine kompetencer lå. Processen har gjort mig mere bevidst om, hvad jeg kan, og hvad jeg vil, og hvad der er vigtigt for mig, når jeg skal have et job. Helt konkret har jeg kunnet bruge Sandbox i arbejdet med mine jobansøgninger, og hvad jeg skulle vælge at fokusere på i dem. Mit største udbytte har været, at jeg er blevet mere bevidst om, hvad jeg vil i fremtiden, og hvad der er vigtigt for mig, når jeg søger jobs. Derudover har jeg fået et større indblik i mine egne personlige kompetencer og fundet ud af, hvordan jeg skal bringe dem i spil.

  ANNE SØRENSEN Studerede Erhvervssprog på Arts, Aarhus Universitet
 • Jeg kan på det varmeste anbefale Martabolettes rådgivning. Mine møder og coaching med Martabolette har givet mig afklaring, retning og indsigt i egne ressourcer og mod til at åbne muligheder og få skabt en spændende arbejdsplatform.

  LINE KRAMHØFT Designer & Kunsthåndværker, Århus
 • For mig har møderne med Martabolette været en påmindelse om alle de ting, jeg allerede vidste, men havde glemt. Kaos er blevet til klarsyn med Martabolettes meget kreative notatteknik og tegninger, som har givet mig overblik og inspiration.

  MORTEN KJÆR Professionel musiker og sanger, Los Angeles, USA
 • Martabolette besidder noget, der ikke kan læres, men hun lærer alligevel os andre det. Jeg har oplevet andre, der kan coache osv., men ingen, der er i den grad formål at placere energien og drivet i mig selv. Personligt har jeg gennem min karriere opnået flere chef- og direktørposter gennem det målrettede arbejde, jeg har lavet sammen med Martabolette. Evnen til at finde mine ressourcer frem har løftet mig op på et helt andet niveau.

  RUNE UDI JØRGENSEN Citychef, Hedensted Kommune
 • Jeg var redaktør for Martabolette Stehcer, da hun skrev bogen ”Bare gør det!”. Det var et af de mest givende samarbejder, jeg har haft som redaktør. Martabolette er et usædvanligt generøst, kreativt og varmhjertet menneske, som gjorde den redaktionelle proces til en leg. Enhver, der møder dette fine menneske på sin vej, vil blive beriget på den ene eller den anden måde.

  ANNE MATTHIESEN Forlagsredaktør, Rosinante&Co., København