Du kan indse meget ved at iagttage.


Yogi Berra

Jeg er optaget af, hvordan vi kan anvende vores kreative potentiale til at skabe produkter, processer og produktioner, der realiserer potentiale i noget, der har værdi.


I arbejdet med kreativitet handler det om at handle med udgangspunkt i en bestemt indstilling - ikke om bestemte egenskaber og talenter. Kreativitet kan trænes.
Kreativitet som indstilling tager afsæt i tre grundprincipper
 • Princippet om affirmation:
  For at blive kreativ må man være reaktiv.
 • Princippet om rammesættelse:
  For at tænke ud af boksen må man gå ind i en boks.
 • Princippet om opgivelse af målrettethed:
  For at nå et mål må man opgive målrettetheden

Workshop i kreative processer kan foregår over en eller flere dage afhængig af behovet, ambitionsniveauet og konkrete ressourcer. Jeg arbejder med afsæt i følgende tre faser:

Fase 1: Idégenerering
Fase 2: Ideudvikling
Fase 3: Idéselektion

I mine workshops og forløb inden for kreativitet handler det i høj grad om konkretisering, materialitet og sanselighed, fordi det giver mulighed for, at du kan forholde dig til noget for at kunne kvalificere det. Det er også dette, der sker i en coaching session, og det er her, at der kan ske en ny og innovativ reakion.

Affirmation og bekræftelse af indspil er helt afgørende for den kreative proces. Det betyder, at den affirmativ indstilling, hvor der siges ja til alt er påkrævet i den kreative, laterale proces. Det kræver træning og facilitering at undgå et fokus på kritisk afvisning af muligheder.

Når du arbejder kreativt er det vigtigt med parathed, nutidigt nærvær frem for orientering mod fremtiden og mål. Det er det, der gør, at opgaven eller 'produktet' kan udvikle sig i helt nye retninger og med helt nye kreative muligheder, end hvis du havde styret processen og på forhånd bestemt målet med den.

Teori U


For at skabe noget nyt må vi bevæge os og blive opmærksomme på, hvilket indre felt vi tænker og handler ud fra. Det får afgørende betydning for resultatet - og hvad der konkret sker i vores liv.

Vil du forandring i jeres organisation?
Hvis vi forandring og udvikling, må vi se på kvaliteten af vores opmærksomhed og intention som vi giver enhver situation vi står overfor. Derfor tilrettelægger jeg workshops og udviklingsforløb med afsæt i teori U - og med vægt på, hvordan såvel den enkelte som organisationen kan skabe forudsætningerne for at skabe nyt og iværksætte en værdiskabende forandring.

Elementer i teori-U processen
 • At skabe et nyt grundlag for, at organisationen kan styrke det fremadrettede arbejde (hvad vi vil).
 • At sikre et fælles udgangspunkt ved undersøge og være nysgerrige på hvordan vi sammen kan skabe rammen og retningen for organisationens arbejde, der rykker og skaber værdi samt oplevelser i et fremtidigt sigte (hvordan vi vil det).

Alle workshops tager afsæt i netop din organisation - og det, der er væsentligt at arbejde med for, at organisationen får øje på, hvad der er det bedste, der kan ske og skal gøres for at skabe forandring.