Minikurser er både certificeringer og online kurser af en eller flere ugers varighed afhængig af kursets art. Det er en måde at blive klogere på, hvordan enten du eller dine kunder kan realisere deres potentiale.


Alle minikurser er knyttet op omkring et fagligt fokus, der styrker din handlekraft og åbner for mulighederne i dit liv. Du gør ikke noget, fordi du ikke gider. Du gør ikke noget, fordi du ikke har viden om, hvad du skal gøre og hvordan. Denne viden kan du få ved at arbejde i en sammenhæng, hvor du skal forholde dig til selv og blive afklaret på, hvem du er, hvad du kan og vil. Og givet dette at finde frem til, hvad der er næste bedste skridt, som du kan sætte i værk for at komme tættere på dig selv og det, du drømmer om og brænder for.

Jeg vil gerne takke Martabolette for, at hun gjorde tingene indlysende for mig ... så jeg kan sidde idag med en følelse af "selvfølgelig", hvor jeg for bare et par måneder siden ikke kendte min personlige kurs, men måske bare fulgte den vej, som forventedes af mig. Martabolette har hjulpet en udvikling igang, og jeg er kun lige begyndt ..... jeg forventer, at hendes og mit samarbejde vil fortsætte mange år frem.


Troels Nilsson
Selvstændig

Dreamboard


®Dreamboard er en kreativ, visuel metode, hvormed du kan manifestere tanker til handling. Metoden synliggør dine muligheder i form af drømme, visioner, håb og længsler, som ved at blive synlige genererer et overblik over dit fremtidsbillede og frigør energi til at kunne handle på dine muligheder. Det gælder, uanset om det er for iværksættere, ledige, studerende, en personalegruppe eller en uddannelsesinstitution. Jeg har gennemført ®Dreamboard som metode for bl.a. 160 undervisere på pædagoguddannelsen i VIA, for 450 studerende på Aarhus Universitet der brændte for at blive iværksættere, for ledige og ledere der har ønsket at ændre deres liv og tage ansvar for det – og for en lang række jobkonsulenter og professionelle rådgivere og coaches, der alle ville gå efter at realisere deres potentiale.


Dreamboard PDF:
En pdf-fil der præsenterer metoden for dig gennem step-by-step, som du kan arbejde med derhjemme eller der, hvor det passer dig. Du får også præsenteret eksempler på, hvordan andre har arbejdet med deres dreamboard, ligesom du får inspiration om, hvordan du kan styrke din evne til at handle på dine muligheder. Filen er meget fyldestgørende og beskrevet i detaljer, så det er let for dig at anvende metoden i dit liv til at få ting til at ske.

Dreamboard Privat:
Et 3 ugers online kursus for dig, der vil arbejde med dit dreamboard i forhold til dit eget liv – og få feedback af en lukket facebookgruppe. Du modtager både en pdf-fil, der præsenterer metoden for dig step-by-step (værdi kr. 300,-), og så bliver du inviteret til at deltage i en lukket facebook-gruppe, hvor I sammen arbejder med at kvalificere hinandens dreamboard og skridt mod at manifestere tanker til handling.

Dreamboard Proff:
En certificering for dig, der vil arbejde med metoden dreamboard professionelt fx som jobkonsulent på et jobcenter, underviser/facilitator på en uddannelsesinstitution eller HR-konsulent i en offentlig eller privat virksomhed. Her får du adgang til powerpoint præsentation, drejebog og en guide samt deltager i tre fysiske workshops inkl. supervision undervejs. Brugen af Dreamboard materialet indebærer løbende opdatering og udvikling med min. et årligt statusmøde, hvor den seneste viden og nyeste materialer præsenteres og introduceres til konsulenten som en kvalitetssikring af metoden både indholds- og procesmæssigt. Du betaler pr. deltager / bruger på en dreamboard workshop.
Den jobrettede samtale


Online forløb på 3 uger, hvor du arbejder med at kvalificere den professionelle samtale med henblik på at styrke din klients, borgers eller kandidats egendialog og empowerment for selv at kunne handle på egne muligheder, finde løsningerne og bringe sig selv i spil der, hvor energien den er størst. Du får en personprofil og konkrete værktøjer, som du arbejder med undervejs med henblik på at kvalificere den professionelle samtale. Forløbet er et samtalekoncept, der støtter dig professionelt i at anvende metoder, hvor din klient, borger, kandidat omsætter faglige og personlige kompetencer til værdiskabende handlinger - og får energi og mod til at sætte handling bag det, som denne brænder for og drømmer om.

På forløbet får du ny viden, inspiration og nye metoder til, hvordan du tænker ud af boksen i dit arbejde som jobkonsulent, terapeut, coach, mentor, udviklingskonsulent eller noget helt andet. Fokus i forløbet er, hvordan du som professionel person kan være med til at få din borger, kunde, klient, kandidat eller studerende til at handle på egne muligheder som et aktivt kreativt skabende menneske, der tager ansvar for sit liv og går vejen efter at realisere sit potentiale.

Sandbox-E


Sandbox-E er et fire ugers kombineret fysisk og e-kursus for jobsøgende dimitterer fra Erhvervsakademi MidtVest.

Kurset er for dig der brænder for at finde ud af, hvordan du omsætter viden til værdi, og bringer dig selv i spil på arbejdsmarkedet, når du er færdig med din uddannelse.

Erhvervsakademi MidtVest tilbyder dig dette unikke og skræddersyede kursusforløb med fokus på, hvordan du bedst bruger dine kompetencer og personlighed for at finde et interessant match.