Når forandringens vinde blæser, er der nogle der bygger læhegn, mens andre bygger vindmøller.


Gammelt kinesisk ordsprog
Det siger mine kunder om at arbejde sammen med mig

Da jeg begyndte hos Martabolette med mit coaching forløb Sandbox-E, var jeg ikke sikker på hvad jeg kunne forvente og jeg var nok heller ikke klar til at søge og finde mig et arbejde.

Martabolette tog mig virkelig i hånden og hjalp mig med at forbedre mit CV og lave den ene ansøgning efter den anden. Jeg har aldrig følt mig så tryg og så hørt og det hjalp mig utroligt meget med at finde mig selv og troen på mig selv i jobsøgningen som nyuddannet.

Jeg vil til en hver tid anbefale et forløb hos Martabolette, da det gav mig et job på 2 måneder.

Saskia Modin Webdesigner, Witt, digital konceptudvikler & Innovation Entrepreneurship, EAMV januar 2022

Det, du får ud af forløbet Sandbox-KRIFA, er, at du får fantastisk sparring med Martabolette, der er ekspert i, hvordan du kommer i spil til de rigtige jobs hurtigt. Derudover kommer du i kontakt med andre jobsøgende, der er i samme situation som dig selv. Det var så dejligt at følge, at jeg var en del af et fællesskab.

Mette Degnbol Bryllupsplanlægger, Vandværket (uddannet inden for event management)

Jeg deltog i Sandbox, fordi jeg ønskede et skub til at turde gøre mig konkrete taker om, hvad jeg drømte om efter endt studie. Sandbox indeholdt også mere personlige perspektiver, og jeg havde behov for at arbejde med mig selv og mine tanker for bedre at kunne imødekomme en uvis tid efter endt studie. Sandbox har givet mig personligt indsigt, som jeg ikke havde på samme måde før. I dag ser jeg endda koblingen mellem, hvad der driver mig og hvem jeg er som person og de kvaliteter jeg har. Jeg tror endda, at Sandbox har givet mig en ro omkring, at jeg ikke skal sammenligne mig selv med andre. Hvor nogle tænker "vi skal fra A til B", kan jeg ikke lade være med at indskyde "man kunne jo også" - og begge måder er lige gode, det afhænger bare af, hvad konteksten efterspørger. Jeg kan bruge Sandbox i min jobsøgning og har lagt idéen om, at der findes et drømmejob på hylden. Nu tror jeg i stedet for, at der findes mange drømmejobs. Så nu har jeg en meget mere åbensindet tilgang til at søge job og lægger meget mere vægt på, hvad stillingen efterspørger og tilbyder, og hvordan det harmonerer med, hvad jeg vil og kan. Jeg har gået på universitetet i fem år, og dér erfarer man bare, at der er nogle bestemte ting, som du bliver vurderet på. Og selvom det er gået mig rigtig godt, har jeg oplevet, at jeg til tider har måtte ligge låg på mine mange idéer og evne til konstant at se ting på nye måder. Men det er rart, at Sandbox har givet mig en fornemmelse af, at det er nogle gode kvaliteter, jeg har, og at jeg blot skal sætte dem i spil ude i den virkelige verden, hvor det giver mening og bliver værdsat. På Sandbox har jeg også gjort mig konkrete erfaringer som fx. at jeg nu ved, at det er rigtig vigtigt for mig, at jeg har kollegaer, som jeg kan samarbejde og vidensdele med. Desuden har jeg fundet ud af, at jeg har brug for faste arbejdstider, så arbejdsliv og privatliv ikke flyder for meget sammen.

Anonym Studerede Uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet

Efter at have været på dagpenge i et par år, og selvtilliden var mere eller mindre ikke eksisterende, var Martabolette en kæmpe hjælp til at finde den rette vej igen. Martabolette hjalp med at få skrevet en god ansøgning og CV, hvilket har resulteret i en fastansættelse.

Rikke Thrane Laubinger Sælger/Visuel Merchandiser Aarhus

For mig har møderne med Martabolette været en påmindelse om alle de ting, jeg allerede vidste, men havde glemt. Kaos er blevet til klarsyn med Martabolettes meget kreative notatteknik og tegninger, som har givet mig overblik og inspiration.

Morten Kjær Professionel musiker og sanger, Los Angeles, USA

Tusinde tak for din kyndige vejledning og din dejlige natur. Du har virkelig hjulpet mig meget mere end du aner og end jeg selv troede ville være muligt.

Celeste Elisabeth Arnold København

Martabolette besidder noget, der ikke kan læres, men hun lærer alligevel os andre det. Jeg har oplevet andre, der kan coache osv., men ingen, der er i den grad formål at placere energien og drivet i mig selv. Personligt har jeg gennem min karriere opnået flere chef- og direktørposter gennem det målrettede arbejde, jeg har lavet sammen med Martabolette. Evnen til at finde mine ressourcer frem har løftet mig op på et helt andet niveau.

Rune Udi Jørgensen Citychef, Hedensted Kommune

Jeg var redaktør for Martabolette Stehcer, da hun skrev bogen ”Bare gør det!”. Det var et af de mest givende samarbejder, jeg har haft som redaktør. Martabolette er et usædvanligt generøst, kreativt og varmhjertet menneske, som gjorde den redaktionelle proces til en leg. Enhver, der møder dette fine menneske på sin vej, vil blive beriget på den ene eller den anden måde.

Anne Matthiesen Forlagsredaktør, Rosinante&Co., København

Som nyuddannet er man usikker på, hvad man kan tilbyde en kommende arbejdsgiver. Man mangler selvtilliden og gå på mod, da man fokuserer på det, man ikke kan frem for det man kan. Martabolette gav mig selvindsigt og et selvtillidsboost. Hun fik ændret mit mindset til det positive. Så da jeg gik efter drømmejobbet, havde jeg fokus på alt det jeg kunne - og det lykkedes. Efter Sandbox-E kurset på ErhvervsAkademi MidtVest har jeg fået et nyt motto "Det har jeg ikke prøvet før, men det jeg sikkert godt" (Pippi).

Tina Rohbach Relations- og marketingspecialist ved Mediehusene Midtjylland

Man bliver mødt som et helt menneske og ikke bare en jobsøgende, og man mærker tydeligt Martabolettes store engagement og nærvær. Jeg har fået gode, konkrete redskaber til min jobsøgning via hendes sparring, men vigtigst at alt har jeg fået styrket min tro på, at jeg kan en masse og har masser af kompetencer at byde ind med.

Anne Ravn Journalist og kommunikationskonsulent, Herning Biblioteker

Da jeg var færdig med min uddannelse som produktionsteknolog fra EAMV, skulle jeg søge job. Jeg lavede et super godt cv og en ansøgning, som jeg sendte ud, men kom aldrig i spil til nogle af jobbende. Fik kun afslag på afslag. Jeg valgte at tilmelde mig Sandbox-E med blandede forventninger. Første dag kunne jeg godt fornemme, at Martabolettes engagement er mere end et arbejde. Under forløbet fik jeg en bedre forståelse for, hvem jeg er, og ikke mindst hvad jeg kan tilbyde en kommende arbejdsgiver. Der blev udarbejdet en personprofil analyse af mig, og jeg fik sågar en video af analysen. I samarbejde fik vi udarbejdet noget godt ansøgningsmateriale. Det forbedrede mine chancer for at komme i spil til jobbene, og jeg fik hurtigt nogle samtaler i kalenderen. Det havde jeg aldrig fået før. Pludselig fremstod jeg som den, jeg var: En dygtig nyuddannet produktionsteknolog. Kun få måneder efter forløbet havde jeg faktisk hele to job at vælge imellem. Derfor har jeg fået noget ordentlig ansøgningsmateriale ud af forløbet men også sparring med Martabolette, der tilbyder at følge dig i mål med gode råd til fx jobsamtalen. Jeg er blevet mere opmærksom på, hvem jeg er og hvad jeg kan tilbyde, og det er helt afgørende for, at jeg er kommet i job er klart den professionelle sparring, jeg har fået i forløbet. Derfor er det vigtigt for kommende dimittender at deltage i dette forløb. Bare gør det!

Anders Jensen Produktionschef, LEM Maskinfabrik

Netop fyldt 62 år og ledig – og uden megen tiltro til at jeg ville komme i job igen – for hvem vil ansætte én i den alder?
Fordommene fyldte meget, men Martabolette fik mig til at tro på, at jeg stadig havde meget at byde ind med. Hun møblerede om på mit CV og mine ansøgninger, fik mig ud af komfortzonen og havde forventninger til mig.
Jeg blev ret hurtigt kaldt til samtale, og Martabolette hjalp mig til at holde hovedet koldt, fokusere og var hele vejen igennem en fantastisk støtte.
Det lykkedes – og jeg er nu fastansat i et job, som giver mig både udfordringer og arbejdsglæde.
Derfor giver jeg mine varmeste anbefalinger til Martabolette.

Irene Vestergaard Indkøber, Skanderborg

Jeg har læst PBA international handel og markedsføring på Erhvervsakademi MidtVest. Mine mål med uddannelsen var mange, men især havde jeg en drøm om at komme til at arbejde med salg, handel og forretningsudvikling i større eller mellemstore virksomheder - og med et håb om at komme til at arbejde primært med B2B kunder.
Under forløbet, har Sandbox-E givet mig værktøjer til at arbejde med praktiske ting i forbindelse med jobsøgning herunder bl.a. ansøgninger, cv og referencer. Det er super dejligt at have et ekstra sæt øjne på, som kan give inputs til forbedringer - og det må jeg virkelig sige, at især mine ansøgninger er blevet. Ydermere har det givet mig stor personlig indsigt i egne styrker og svagheder - og hvad jeg kan bidrage med til en kommende arbejdsplads. Dette har været en stor hjælp og guide til at lande “på den rigtige hylde”.
Martabolette er en meget positiv og konstruktiv kvinde, der uden tvivl vil kunne hjælpe de fleste med forbedringer - selv om man selv synes at have ret godt styr på det. Her kan hun altså hjælpe med det sidste niveau, så man lettere kommer i betragtning til drømmestillingen.
Sandbox har spillet en stor rolle i, at jeg har fået arbejde, i den branche jeg gerne vil være i, med de muligheder i fremtiden, som jeg ønsker. Jeg kan derfor kun på det varmeste anbefale ALLE studerende at deltage i dette kursus. Det er uden tvivl et kursus, som langt de fleste vil kunne få et stort udbytte ud af.

Tina Blæsbjerg Kundesupporter, Stark

Tilmeldte mig SANDBOX-E på EAMV forløbet hos Martabolette i sommeren 2021. På daværende tidspunkt, havde jeg været ledig en måneds tid. Forløbet med Martabolette gav mig klarhed over hvem jeg er rent menneskeligt. Det gav mig viden om hvilken jobmæssig stilling, der passede bedst til mig som persontype- og hvordan jeg konkret gik efter den oplagte stilling. Jeg havde en jobsamtale i starten af SANDBOX forløbet, som jeg faktisk endte med at takke ”nej” til, da virksomheden ikke passede rent etisk til mine personlige værdier, som jeg værdsætter højt! Det krævede is i maven og opbakning fra Martabolette, med sådan en beslutning.
En god månedstid efter stod jeg med en ansættelseskontrakt i hånden, på muligvis mit drømmejob. Det blev både nemmere at skrive en ansøgning og være til jobsamtale, fordi jeg præcis vidste hvem jeg var og hvad jeg kunne. Fik ros fra samtlige jobsamtaler, fordi jeg var så praksisnær i mine formuleringer om hvad jeg præcis kunne gøre for virksomheden. Det var en kæmpe styrke. Vil anbefale alle, at tage et forløb hos Martabolette. God jobjagt, Maja Lykke Seidelin

Maja Lykke Seidelin Graphic & Online Coordinator, Witt A/S

Jeg er ansvarlig for uddannelse af Muskelsvindfondens frivillige børnepassere. Udover det faglige faglige kendskab til børn og funktionsnedsættelser arbejder jeg også målrettet med fastholdelse af de frivillige, deres kompetenceudvikling samt holdånden i gruppen. Til det sidstnævnte har jeg flere gange inviteret Martabolette med på vores uddannelsesweekends. Hun forestår workshops hvor hun og jeg hver gang inden, klarlægger hvor behovene er. Med stor faglighed, empati og humor leder hun de frivillige gennem processer, hvor de både får øje på sig selv og hinanden. Sidst har vi fokuseret på de opgaver og udfordringer, vi møder i arbejder med børn og forældre. Med Martabolettes hjælp, har vi nu prioriteret og ryddet op i vores mål for det kommende år og iværksat planer for, hvordan vi når vores mål. Martabolette ser den enkelte og gruppen som helhed på een gang. Hun arbejder positivt med begge dele, og vi oplever hver gang at tage store skridt i den rigtige retning, som ikke var sket uden Martabolettes arbejde. Og de frivillige elsker hende!

Rikke Kaalund Tidl. Programansvarlig for Børn & Unge- området i Muskelsvindfonden

Personligt har det haft stor værdi at finde ud af, at der er andre derude, som er i samme situation som mig. Jeg er ikke alene. Via disse møder har vi kursister fortalt vores individuelle historier. Der blev hurtig skabt en fortrolighed, hvor vi kunne lytte og støtte hinanden. Komme med gode råd, og på den måde bidrage med vores erfaringer. Vi skabte et netværk, hvor der blev udvekslet jobforslag, telefonnumre til mulige virksomheder og arbejdsgivere.

Charlotte Prahl HR Partner, BioMar A/S