Hvis vi vil skabe udvikling, må vi være der, hvor energien den er. Hvis vi vil skabe relationer, må vi se på, hvad vi kan give og ikke, hvad vi kan få. Hvis vi vil skabe forandring, må vi se anderledes på tingene og gøre noget nyt.


Fiola Martabolette Natasha Stecher

2001 blev et vendepunkt i mit liv, da jeg valgte at sige mit job op og begav mig ud på min første pilgrimsrejse i Spanien til Santiago de Compostella.


Jeg var nysgerrig efter at finde ud af, hvad der er det ”gode liv”, og hvordan vi får ting til at ske. Det var en rejse tværs over Spanien, hvor jeg blev klar på, at det er vejen, der er målet – og at jeg selv er den, der kan skabe mig det liv, jeg drømmer om og brænder for. På rejsen fandt jeg på konceptet med de 6 sten eller 6 trin, som du kan følge for at få ting til at ske i dit liv.

På min rejse blev det tydeligt for mig, at det interessante liv i høj grad handler om nærvær, tilstedeværelse og åbenhed overfor at se og reagere på det, der er. Min filosofi udspringer fra mine pilgrimsrejser og inspirationsrejser ud i verden, fordi jeg tror på:

 • Hvis vi vil skabe udvikling, må vi være der, hvor energien den er
 • Hvis vi vil skabe relationer, må vi se på, hvad vi kan give og ikke, hvad vi kan få
 • Hvis vi vil skabe forandring, må vi se anderledes på tingene og gøre noget nyt
Det er mit udgangspunkt, at jeg ingenting ved. Det betyder, at jeg som udgangspunkt ikke har nogen forudindtagethed om, hvordan ting skal være. Hvis vi tør give slip på den måde vi ser tingene på, kan vi skabe noget, som ikke tidligere har været.

Igennem årene har jeg tilbudt og gennemført en lang række workshops, der har sat fokus på at forstå ens udgangspunkt for at kunne skabe bevægelse i forhold til fremtiden. Min intention er at finde det punkt, der flytter mennesker - og dermed sikre en forløsning og realisering af potentiale. Det tankevækkende i min optik er, at det ikke handler så meget om, hvad vi tænker - men i højere grad om, hvordan vi forholde os til noget. Det betyder, at den måde vi forholder os til noget på, vil afspejle hvad vi så vil gøre i forhold til det.

Måske du ønsker at skabe nye idéer i dit job, udvikle produkter eller ydelser, komme i spil på arbejdsmarkedet, omsætte dine idéer til værdi - eller på anden måde at skabe en forandringsproces. Det afgørende er her ikke, om du fx synes, du er god eller du synes, du ikke er god. Det essentielle er, hvad du gør i forhold til det.

Kompetencer


1. COACHING & RÅDGIVNING
 • Rådgivning og coaching af mere end 3000 jobsøgende, nyuddannede, studerende, medarbejdere, ledere og selvstændige samt iværksættere med henblik på at styrke dem i at kunne handle på deres muligheder og få ting til at ske i deres liv enten i forhold til job eller udvikling af egen virksomhed.
 • Vejledning og interview af opsagte og ledige medarbejdere samt rådgivning om jobsøgning, netværk, etc.
 • Udarbejdelse af ansøgningsmateriale med henblik på at omsætte viden til værdi for de kandidater, som jeg samarbejder med.
 • Udarbejdelse af personprofiler primært fra Estimate med tilbagemelding til mere end 5000 kandidater.

2. UNDERVISNING & E-LEARNING
 • Udvikling og gennemførelse af 10 ugers e-kursus Sandbox målrettet studerende på videregående uddannelser med henblik på at skabe karriereafklaring og få studerende til at handle på egne karrieremæssige muligheder, når de afslutter deres uddannelse og skal gå fra studieliv til arbejdsliv.
 • Udvikling og gennemførelse af kreativ workshop til jobsøgning med metoden dreamboard både målrettet jobsøgende men også i forhold til udvikling af fælles retning for fx udvikling af uddannelser.
 • Udvikling og gennemførelse af 4 ugers kombineret e- og fysisk kursusforølb Sandbox-E målrettet studerende på erhvervsakademier med henblik på at skabe karriereafklaring og få dimittender til at komme i spil til spændende job.
 • Udvikling og facilitering af innovationscamp for 800 elever og studerende i Horsens afholdt i Forum over to dage med henblik på at styrke elever og studerendes evner til at foretage kreative iværksættende handlinger og forankre innovationsprojekter, der udspringer af egne idéer og interesser.
 • Udvikling, tilrettelæggelse, facilitering og gennemførelse af undervisning, workshops og procesforløb inden for entreprenørskab, iværksætteri, kreativitet, innovation og det personlige lederskab.
3. KOMPETENCEUDVIKLING & CERTIFICERING
 • Certificering og uddannelse af jobkonsulenter i gennemførelse af workshoppen ”Kreativ jobsøgning med dreamboard” for jobsøgende borgere i Aarhus Kommune.
 • Udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb i ”Jobrettede Samtaler” for 120 Job- og A-kassekonsulenter på Jobcenter Aarhus.
 • Facilitering af større workshops med op til 200 undervisere i kreative metoder, som skaber entreprenørielle og foretagsomme studerende på videregående uddannelser.
 • Kompetenceudviklingsprojekt af 50 undervisere på TEKO i Herning med fokus på kollegial supervision som ramme og metode til at skabe netværk og faglig udvikling.
 • Teambuilding og teamlederforløb målrettet mellemledere, ledere og ansatte.
 • Udvikling af værktøjer, metoder og workshops til karriereudvikling og dialog, der får mennesker til at handle på egne karrieremæssige muligheder.
 • Udvikling af model til arbejdet med studentervæksthuse i VIA University College.
 • Organisationsudvikling i mindre og mellemstore virksomheder og organisationer.
 • Udvikling af kompetenceudviklingsprojekt for Hospitalsenheden Vest, Holstebro med fokus på det at skulle gå nye veje, hvor Caminoen var metafor for den nye rejse mod Gødstrup i 2020.
 • •Udvikling og produktion af bøger, materialer og dokumentation inden for det personlige lederskab, iværksætteri og entreprenørskab ind i uddannelser og i forbindelse med forskning.