Coachende samtaler (1½-2 timer)

Coachende samtaler (1½-2 timer)

kr.1,800.00

Som vejleder, underviser, rådgiver eller coach er coaching et godt værktøj til at blive klogere på, hvordan du kan være med til at spejle de konkrete og mest potentielle muligheder for din studerende eller iværksætter.

Coaching kan du bruge både i forbindelse med forløb og undervisning i entreprenørskab – men jeg har også arbejdet med fx vejledere, der bruger det til at kunne få den studerende til at ‘gå selv’.

Jeg tilbyder coachende samtaler som en mulighed for, at du i dit professionelle virke kan bruge den coachende samtale til at skabe kvalitet ind i dine samtaler fx med ledige borgere, med studerende i en vejledningssituation eller i et studentervæksthus. Samtalen har ofte en varighed på ca. 1½ time, og vi vil sammen afslutningsvis udarbejde en plan for, hvordan du forankrer og bruger den coachende samtale i dit professionelle virke.

Kategorier: ,

En samtale med særlige kvaliteter
Al coaching finder sted gennem samtale, men ikke al samtale er dialogisk. En dialog forstås i denne kontekst som en samtale med særlige kvaliteter i forhold til læring. Dialogen er undersøgende dvs. åbnende, undrende, dvælende og udfordrende med henblik på at blive klogere sammen. Der er ikke givet et resultat eller en løsning på forhånd. Dvs. at dialogen er uforudsigelig og potentielt risikofyldt.

Det er din indstilling til den coachende samtale, der har betydning for, hvordan du får den ledige borger, den studerende eller din medarbejder i spil. Du kan ved at bruge coachende teknikker skabe empowerment hos dem, du arbejder med. Dette gør dem i stand til at modvirke afmagt og afhængighed og styrker dem i at blive og agere som selvstændige og myndige mennesker. Du kan med den måde, du arbejder med den coachende samtale styrke, at den ledige borger, den studerende eller din medarbejder har et ønske om at lykkes med noget nyt. Dette er i sig selv selvforstærkende og styrker handlekraften.

Fokus på spørgsmål driver processen
Det er spørgsmål, der driver processen frem med afsæt i en model for coaching med 6 step. Gode spørgsmål kunne være:

  • Hvad vil du gerne have, at vi sætter fokus på / taler om?
  • Hvad har du mest brug for lige nu?
  • Hvad drømmer du om, der sker?
  • Hvad vil være afgørende for, at du har lyst til at gøre noget?
  • Hvilke muligheder får du øje på?
  • Hvad er dit næste bedste skridt?
  • Hvad er det mindste eller letteste, du kan gøre?
  • Har du brug for, at nogen hjælper dig?
  • Hvornår vil du gøre det? (deadline).