Som vejleder, underviser, rådgiver eller coach er coaching et godt værktøj til at blive klogere på, hvordan du kan være med til at spejle de konkrete og mest potentielle muligheder for din studerende eller iværksætter.


Coaching kan du bruge både i forbindelse med forløb og undervisning i entreprenørskab - men jeg har også arbejdet med fx vejledere, der bruger det til at kunne få den studerende til at 'gå selv'.

En samtale med særlige kvaliteter

Al coaching finder sted gennem samtale, men ikke al samtale er dialogisk. En dialog forstås i denne kontekst som en samtale med særlige kvaliteter i forhold til læring. Dialogen er undersøgende dvs. åbnende, undrende, dvælende og udfordrende med henblik på at blive klogere sammen. Der er ikke givet et resultat eller en løsning på forhånd. Dvs. at dialogen er uforudsigelig og potentielt risikofyldt.
Fokus på spørgsmål driver processen

Det er spørgsmål, der driver processen frem med afsæt i en model for coaching med 6 step. Gode spørgsmål kunne være:

  • Hvad vil du gerne have, at vi sætter fokus på / taler om?
  • Hvad har du mest brug for lige nu?
  • Hvad drømmer du om, der sker?
  • Hvad vil være afgørende for, at du har lyst til at gøre noget?
  • Hvilke muligheder får du øje på?
  • Hvad er dit næste bedste skridt?
  • Hvad er det mindste eller letteste, du kan gøre?
  • Har du brug for, at nogen hjælper dig?
  • Hvornår vil du gøre det? (deadline)


Det er ikke fordi, at ting bliver vanskelige, at vi ikke tør. Det er fordi, vi ikke tør, at de bliver vanskelige.


Seneca

Workshop til professionelle


Du kan deltage på en workshop ”Coaching for entreprenører”, hvor du arbejder med, hvordan du professionelt kan bruge coaching som metode til at få dine ”kunder” til at handle på deres muligheder. Jeg tilbyder løbende kurser og workshops, hvor coaching for iværksættere er omdrejningspunktet, ligesom jeg skræddersyr forløb til din organisation.