Hvis jeg skulle leve mit liv om... Jeg ville turde lave flere fejltagelser. Jeg ville slappe af. Være mere smidig. Jeg ville være mere enfoldig. Jeg ville tage færre ting alvorligt. Jeg ville tage flere chancer. Jeg ville bestige flere bjerge og svømme over flere floder. Jeg ville spise flere is og færre bønner. Jeg ville måske have flere vanskeligheder, men færre indbildte.


Nadine Starr 85 år

Træk et benspænd og
bryd en vane!


Benspændskortene danner mulighed for at tænke ud af boksen. Ting sker ikke ved, at vi tænker os til det. Ting sker ved, at vi gør noget andet, end det vi plejer at gøre. Hjernen er konservativ, og vil foretrække at gøre det, vi senest har gjort. Hvis vi vil forandre vores liv, må vi ændre på vores måde at være i verden på. Skab nye muligheder i dit liv og træk et nyt benspænd hver dag - eller giv det til dine venner.

Du kan bruge kortene professionelt, fx hvis du er coach, psykolog, underviser, terapeut eller på anden vis arbejder med mennesker, der gerne vil skabe positive forandringer i deres liv.

Einstein sagde, at vi ikke kan løse verdens problemer med den tænkning, der har skabt dem. Derfor er det essentielt, at vi udfordrer os selv til at tænke nye veje.

Er du interesseret i, at købe de 100 benspænd som et fysisk produkt du kan have derhjemme, eller give som gave?Med hashtag'et (#) kan du dele dit benspænd, og inspirere dine bekendte og nærmeste til også at tænke ud af boksen!

Træk et benspænd. Det kan åbne op for nye perspektiver og være med til at kvalificere dialogen.


Kortene er tænkt både som en måde at fokusere, og som et afsæt for at kvalificere handlingen. Forvandlingen ligger i handlingen. Hvis vi ønsker forandringer i vores liv, må vi gøre noget andet, end det vi plejer at gøre.

Træk et benspænd her: